Tjänster

Vi erbjuder

Takservice

Takservice i Stockholm – Serviceavtal

Takservice som tillsyn och löpande underhåll är grunden för att ett yttertak ska hålla tätt samt en god kondition så länge som möjligt.

Teckna ett serviceavtal med S.O TAK. Med vår takservice så ser vi till att ditt tak är i gott skick. Det gör vi bland annat genom att rensa bort löv, barr, mossa och annan smuts som hindrar vattenavrinningen och ökar risken för läckage. Därefter gör vi en noggrann inspektion över hela taket.

Vi för också besiktningsprotokoll som ni sedan får ta del av. där vi anmärker om eventuella reparationer skulle vara aktuella.

Våra takservice tjänster vänder sig i förstahand till förvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Hör av dig till oss för närmare information om hur ett serviceavtal kan se ut för Er fastighet.