Trygghet

Kunskap, trygghet och lång erfarenhet

SO Tak & Plåt grundades 2007 som ett handelsbolag och ombildades till ett aktiebolag 2009. Vi har sedan dess strävat efter att erbjuda våra kunder högsta kvalitet och pålitlighet i allt vi gör.

Vår Kompetens och Trygghet

Med lång erfarenhet i branschen erbjuder vi kunskap och trygghet. Vi är stolta över att lämna varje projekt med ett väl utfört arbete, vilket gör att du som kund alltid kan känna dig trygg i våra händer. Vår personal följer ett omfattande kvalitetsledningssystem som inkluderar kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, riskbedömningar och egenkontroller.

Kvalitetsmaterial för Bästa Resultat

Vi kompromissar aldrig när det gäller materialval. Vi använder endast de bästa och mest erkända produkterna som finns på marknaden, vilket garanterar hållbara och högkvalitativa resultat i varje projekt.

Vårt Engagemang för Hållbarhet och Säkerhet

Vi är inte bara fokuserade på att leverera utmärkt hantverk utan också på att göra det på ett hållbart och säkert sätt. Våra miljö- och arbetsmiljöplaner säkerställer att vi arbetar på ett sätt som är både miljövänligt och säkert för vår personal och våra kunder.

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer. Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner. Vårt arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.

Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Vår verksamhet ska kännetecknas av:

  • Sträva efter att leverera den kvalité som kunden förväntar sig.
  • Alltid ha kunden i fokus.
  • Alltid hålla våra egna utlovade tidplaner.
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder.

Vårt företag tar särskilt ansvar för miljöfrågor. Vi skall eftersträva att välja produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att för den delen äventyra kvalitén. Vi ska kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöansvar är att:

  • Minska våra transporter genom planering.
  • Minska vårt avfall genom att minimera spill.
  • Återanvända eller återvinna vårt avfall.
  • I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som antas vara mindre farliga för miljön.
  • Sortera farligt avfall.

Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas. Vi skall arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor. En av våra målsättningar är att ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd. Vår personal skall alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.

Vi har alla försäkringar och certifikat som gäller för branschen.

Självklart har vi:

– F-skattsedel
– Ansvarsförsäkring
– Olycksförsäkring
– Kollektivavtal
– Auktorisation TRYGG PLÅT 
– Auktoriserad MONIER TAKPARTNER
– Auktorisation TÄTSKIKTSGARANTIER
– Certifikat i tätskikt
– Certifikat i heta arbeten
– Cerifikat i asbetsanering
– Certifierade taksäkerhetskonsulter
– Licens i skotta säkert
– Byggarbetsmiljösamordnare
– BAS-P/BAS-U