Tjänster

Vi erbjuder

Snöskottning Tak

Takskottning – Snöskottning tak i Stockholm

Vi utför takskottning, snöskottning tak i Stockholm. Under vinterhalvåret så kan snö och istappar ställa till skador och olyckor till följd av snö och isras. Fastighetsägaren har ett personligt ansvar för skador och olyckor som uppkommer vid sådana händelser varför det är otroligt viktigt med takskottning när det snöat.

Låt SO Tak & Plåt ta hand om er snöskottning av tak i Stockholm.
Takskottning eliminerar risken för snö och isras och vi vet hur man förebygger det på bästa sätt.
Vid snöskottningen används enbart plastspadar och plastklubbor.

Med gedigen kompetens och erfarenhet från mängder av takläggningar i Stockholm så utför våra kunniga takläggare omläggning av taktegel, ytpapp, duk, shingel, och skiffer. Vi har resurser att rå om hela projektet från början till slut och givetvis delar vi  och våra takläggare med oss av vår kunskap genom tips och goda råd om det optimala taket för just din fastighet. Vi river bort det gamla, söker efter eventuella fuktskador och lägger slutligen det nya taket på plats inom utsatt tid och budget.

 

Två olika avtalstyper för snöskottning tak

Bevakningsavtal där vi löpande kontrollerar fastigheten och omgående spärrar av och tar bort istappar, skottar snö och andra riskmoment. Samt övertar fastighetsägarens ansvar gentemot tredje man vid skada / olycka till följd av ras av is och snö till exempel eventuella skador på person, fastighet eller annan egendom.

Avropsavtal där du som kund ringer vid behov av takskottning och vi omedelbart åtgärdar det som behöver göras.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert gällande snöskottning / takskottning i Stockholm