Trygghet

Kunskap, trygghet och lång erfarenhet

SO Tak & Plåt startades 2007 som ett handelsbolag och 2009 ombildades företaget till ett aktiebolag.

Vi erbjuder kunskap, trygghet och lång erfarenhet. Vi lämnar alltid ett väl utfört arbete efter oss. Hos oss är du som kund alltid i trygga händer.
Vår personal arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som innefattar kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan för byggarbetsplats, riskbedömningar och egenkontroller.

När det kommer till materialval så snålas det inte. Vi använder oss av det bästa och erkändaste produkterna som går att tillgå.

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer. Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner. Vårt arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.

Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Vår verksamhet ska kännetecknas av:

  • Sträva efter att leverera den kvalité som kunden förväntar sig.
  • Alltid ha kunden i fokus.
  • Alltid hålla våra egna utlovade tidplaner.
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder.

Vårt företag tar särskilt ansvar för miljöfrågor. Vi skall eftersträva att välja produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att för den delen äventyra kvalitén. Vi ska kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöansvar är att:

  • Minska våra transporter genom planering.
  • Minska vårt avfall genom att minimera spill.
  • Återanvända eller återvinna vårt avfall.
  • I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som antas vara mindre farliga för miljön.
  • Sortera farligt avfall.

Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas. Vi skall arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor. En av våra målsättningar är att ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd. Vår personal skall alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.

Vi har alla försäkringar och certifikat som gäller för branschen.

Självklart har vi:

– F-skattsedel
– Ansvarsförsäkring
– Olycksförsäkring
– Kollektivavtal
– Auktorisation TRYGG PLÅT 
– Auktoriserad MONIER TAKPARTNER
– Auktorisation TÄTSKIKTSGARANTIER
– Certifikat i tätskikt
– Certifikat i heta arbeten
– Cerifikat i asbetsanering
– Certifierade taksäkerhetskonsulter
– Licens i skotta säkert
– Byggarbetsmiljösamordnare
– BAS-P/BAS-U